Rapporter

2023

Dahl, Elin Moen; Hagen, Inger Marie (2023) Medbestemmelsesbarometeret 2022: Hva nå? Mikromodellens møte med nye utfordringer. AFI-rapport 2023-05. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3045621

2022

Elin Moen Dahl (2022) Ett år med pandemi – slitasje på arbeidslivsrelasjonene? AFI-notat 2022:02

Falkum, Eivind; Nordrik, Bitten; Wathne, Christin Thea; Drange, Ida; Hansen, Per Bonde; Dahl, Elin Moen; Kuldova, Tereza Østbø; Underthun, Anders (2022) og styring av arbeidstid – Medbestemmelsesbarometeret 2021. AFI rapport 2022-01. https://hdl.handle.net/11250/2979000

2021

Falkum, E. 2021. Medbestemmelse i Forskerforbundet – Medlemsundersøkelse i ikke-statlig tariffområde. AFI FOU-resultat 2021-03. https://hdl.handle.net/11250/2755709

2020

Drange, I., Falkum, E., Wathne, Ch. T. 2020. Arbeidsliv i en krevende tid: Medbestemmelse og medvirkning under koronapandemiens første fase. AFI FOU-Resultat 2020-08. http://hdl.handle.net/20.500.12199/6454

Kuldova, T. Ø., Drange, I., Enehaug, H., Falkum, E., Underthun, A. Wathne, Ch. T. 2020. Faglig skjønn under press: Fire case-studier og en sammenfatning. AFI-Rapport 2020:06. https://hdl.handle.net/10642/8928 eller https://oda-hioa.archive.knowledgearc.net/handle/10642/8928

Drange, I., Falkum, E., Wathne, Ch. T. 2020. Styring, ledelse og tillit: Medbestemmelsesbarometeret 2020. AFI-Rapport 2020:05. https://hdl.handle.net/10642/8834

2019

Falkum, E., Hansen, P. B., Ingelsrud, M. H., Wathne, Ch. T., Nordrik, B., Drange, I. 2019. Medbestemmelsesbarometeret 2019. AFI FOU-Resultat 03-2019. https://hdl.handle.net/10642/8909

2018

Ingelsrud, M. H., Falkum, E. 2018. Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse av medvirkning og medbestemmelse blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde høsten 2018. AFI FOU-Resultat 02-2019. http://hdl.handle.net/20.500.12199/1283

Enehaug, H., Nordrik, B. 2018. Medbestemmelse, konflikt og integritet: Medbestemmelsesbarometer 2017, delrapport 3. AFI FOU-Resultat 2018:07. http://hdl.handle.net/20.500.12199/6302

2017

Falkum, E., Drange, I. 2017. Bedriftsdemokrati og eierskap: Medbestemmelsesbarometer 2018, delrapport 2. AFI FOU-Resultat 2018:04. http://hdl.handle.net/20.500.12199/6298

Falkum, E., Nordrik, B., Drange, I. Wathne, Ch. T. 2017. Medbestemmelsesbarometeret 2017: Arbeidslivsrelasjoner i endring, delrapport 1. AFI FOU-Resultat 2017:05. http://hdl.handle.net/20.500.12199/6289

2016

Falkum, E., Ingelsrud, M. H., Nordrik, B. 2016. Medbestemmelsesbarometeret 2016. AFI FOU-Resultat 2016:08. http://hdl.handle.net/20.500.12199/6271