Om prosjektet

Logo for Medbestemmelsesbarometeret

Medbestemmelsesbarometeret ble for første gang lansert i november 2016. Det eies av et knippe norske fagforbund – per 2020 består partnerskapet av: Den norske legeforening, NTL, Forskerforbundet, Politiets fellesforbund, FLT og Lederne.

Prosjektet tar sikte på å fange opp endringer i arbeidstakeres oppfatninger om arbeidet, arbeidsorganiseringen, organisasjon og ledelse, den norske samarbeidsmodellen og særlig medbestemmelse og medvirkning på arbeidsplassene.

Barometeret bygger på kvalitative og kvantitative metoder og data.

En spørreundersøkelse skal gjennomføres annethvert år, for å bygge opp tidsserier.