Rapportlansering: Medbestemmelsesbarometeret 2022

Tilstanden i det lokale partssamarbeidet er tema for årets barometer.

Sted

Litteraturhuset, Berner-Kjelleren, Wergelandsveien 29, Oslo

Dato/Tid

24. januar 2023 09:00 til 12:00

Arrangør

Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Hva nå? Mikromodellens møte med nye utfordringer 

Norsk arbeidsliv står overfor store utfordringer i fremtiden og mange har tro på den norske modellen som nøkkelen også i fremtiden. Men da må modellen virke lokalt; ute på de enkelte arbeidsplassene. Arbeidstakere med individuell og representativ innflytelse er den grunnleggende forutsetningen for det som kalles den norske mikromodellen.

Derfor spør vi: 

 • Hvor mye innflytelse har norske arbeidstakere?
 • Hvor mye innflytelse har de tillitsvalgte?
 • Hva betyr tariffavtale og fagforeningsmedlemskap for den enkeltes innflytelse?
 • Hvor godt rustet er partssamarbeidet til å håndtere digitalisering og klimakrise?

Det serveres rundstykker og kaffe/te.

Program

09.00-9.05: Elisabeth Nørgaard, direktør ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI, ønsker velkommen 

09.05- 9.35: Medbestemmelsesbarometeret 2022 ved Inger Marie Hagen og Elin Moen Dahl

09.35-10.15: Kommentarer ved:    

 • Kjersti Barsok, Norsk tjenestemannslag 
 • Marius Bækkevar, Politiets fellesforbund 
 • Kristin Utne, Legeforeningen
 • og Kristian Mollestad, Forskerforbundet

10.15-10.40: Debatt: Hva er årets viktigste funn sett fra forbundenes side? Elisabeth Nørgaard leder debatten. 

10.40 – 10.55: PAUSE

10.55 -11.10:     Viktige utviklingstrekk. Barometer 2016-2022 v/Eivind Falkum 

11.10 – 11.40 Kommentarer fra forskere:

 • Sissel Trygstad (Fafo)
 • Fredrik Engelstad (ISF)
 • og Arnhild Bie-Drivdal, PhD, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

11.40-12.00: Forskerdebatt – hvordan forske på innflytelse? Forbundene gir innspill, og Inger Marie Hagen leder debatten.