Hva gjør målehysteriet med UH-sektoren?

NTL OsloMet inviterer til åpent lunsjmøte 17. februar for å diskutere tillit og styring i sektoren vår.

De siste tiårene har ideer basert på markedsstyring lagt premissene for endrings- og styringsreformer i offentlig sektor, også i universitet- og høgskolesektoren.

Institusjonene opplever press på å øke studiepoengproduksjonen, forskere møter forventninger om stadig flere publiseringspoeng, og studenter opplever at det viktigste de gjør på universitetet er å fullføre graden til normert tid.

Hva gjør disse kravene med oss som ansatte, og hvilke følger får det for forskning og utdanning?

For mange er svaret klart: Dette presset leder oss inn på en vei hvor kvantitet og målbare kriterier får forrang, mens hensynet til kvalitet i forskning og utdanning havner i bakevja.

For å sikre en sterk velferdsstat og bærekraftig utvikling, må offentlig sektor få bedret finansering, endret styring og organisering. Og en viktig del av dette arbeidet kan være konkretisering av tillitsreform i offentlig sektor.

NTL OsloMet ønsker medlemmer og andre interesserte velkommen til lunsjmøte 17. februar.

Dato og tid: onsdag 17. februar kl. 11.30-12.15
Sted: Digitalt arrangement på Zoom:
https://oslomet.zoom.us/j/68018610493?pwd=akxwMlhrZ2s5M3lONU9QL3REYlpYZz09

Meeting ID: 680 1861 0493, Password: 484813

Program

Ingvild Nordang, hovedtillitsvalgt for NTL OsloMet: Velkommen og kort om arbeidet for tillitsreform i offentlig sektor.

Tereza Østbø Kuldova fra Arbeidsforskningsinstituttet, Oslomet: «Faglig skjønn under press: tillit vs. styring og kontroll i UH-sektoren»

Eivind Falkum fra Arbeidsforskningsinstituttet, Oslomet: «Overordnet analyse: samfunnsoppdrag vs. måling»

Les mer

I rapporten Faglig skjønn under press, analyseres data fra Medbestemmelsesbarometeret:

Kuldova, T. Ø., Drange, I., Enehaug, H., Falkum, E., Underthun, A. Wathne, Ch. T. 2020. Faglig skjønn under press: Fire case-studier og en sammenfatning. AFI-Rapport 2020:06 (oda.oslomet.no).

Rapporten presenterer funn og analyser fra fire casestudier om medbestemmelse, ledelse, styringsmekanismer og bruken av faglig skjønn. De fire casene omfatter helseforetak, politiet, universitets- og høgskolesektoren samt olje- og gasselskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *