Seminar: Tillitsreform i universitets- og høyskolesektoren

Få med deg seminaret i regi av NTL UiO hvor Eivind Falkum og Tereza Østbø Kuldova presenterer resultater fra Medbestemmelsesbarometeret!

https://www.facebook.com/events/1226323847755017

Meld deg på ved å fylle ut nettskjema her:
https://nettskjema.no/a/175052

KVANTITET ELLER KVALITET
Hvordan kan en tillitsreform erstatte markedsstyringen i akademia?

NTL UiO inviterer til seminar for å utforske hvordan en tillitsreform i universitets- og høyskolesektoren kan og bør se ut, og hvordan den kan brukes til å møte de særegne utfordringene vi står ovenfor UH-sektoren. Gjennom en årrekke har universiteter og høyskoler måttet tilpasse seg en styringsmodell hvor markedsmekanismer blir stadig mer dominerende i offentlig sektor, såkalt New Public Management.

Institusjonene opplever press på å øke studiepoengproduksjon, forskere møter forventninger om stadig økte publiseringspoeng, og studenter opplever at det viktigste de gjør på universitetet er å fullføre graden til normert tid.

Hva gjør disse kravene med oss som ansatte, og hvilke følger får det for forskning og utdanning? For mange er svaret klart: Dette presset leder oss inn på en vei hvor kvantitet og målbare kriterier får forrang, mens hensynet til best mulig kvalitet i forskning og utdanning havner i bakevja.

Som et svar på disse utfordringene har flere partier varslet en tillitsreform i offentlig sektor, dersom det blir regjeringsskifte ved neste valg. Nøyaktig hva som ligger i en slik tillitsreform, og særlig hvordan den vil se ut i UH-sektoren, er imidlertid uklart. Vi har derfor invitert inn fire innledere som vil bidra med sin kunnskap, og hjelpe oss med å få i gang en diskusjon rundt temaet.

PROGRAM
09.00 – 09.15 Velkommen v/ Natalia Zubillaga, leder NTL UiO
09.15 – 09.45 Roger Heimli, nestleder i LO og leder av LOs arbeidsutvalg om tillitsreform: Hva har arbeidsgruppen kommet fram til så langt, og hvordan jobber LO videre med tillitsreformen?
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.30 Tereza Østbø Kuldova fra Arbeidsforskningsinstituttet, Oslomet: «Faglig skjønn under press: tillit vs. styring og kontroll»
10.30 – 10.55 Eivind Falkum fra Arbeidsforskningsinstituttet, Oslomet: Overordnet analyse
10.55 – 11.10 Pause
11.10 – 11.55 Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU og redaktør av antologien Universitetskamp: «Hvordan kan en tillitsreform i UH-sektoren se ut?»
11.55 – 12.05 Pause
12.05 – 12.45 Spørsmål og debatt

Seminaret markerer et startskudd for NTL UiOs arbeid med tillitsreform. Et arbeid som vil gjøres i nært samarbeid med andre NTL-foreninger i sektoren. Hele seminaret vil foregå på Zoom, og er åpent for alle.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *